• dsc082841.jpg
  • dsc_0032.jpg
  • head-01b.jpg
  • head-02b.jpg
  • p1010093.jpg
  • seen ano.jpg
okno-mimonokno-mlada-boleslavokno-sprava-komunikaciokno-voticeokno-ralsko
Nahlášení poruch ve městě Mimoni
Nahlášení poruch ve městě Nový Bor
Odtahová služba vozidel/techniky
Prodej kompostu

PostHeaderIcon Změna jízdního řádu linky 500449

Od pondělí 8. září 2014 do 30. listopadu 2014 bude platit z důvodu oprav komunikací u Kunratic u Cvikova objížďkový jízdní řád na lince 500449 Jablonné v Podještědí - Cvikov - Nové Zákupy.

Popis nové trasy linky :

Ranní spoj 51 odjede z Jablonného okamžitě po příjezdu spoje č.2 od N.Zákup. Z Jablonného po hlavní silnici do Kunratic, zde vlevo do obce a na křižovatce před zastávkou „Kunratice, rest.“ odbočí vlevo na silnici III/26839 do Lindavy. Zde před mostem a zároveň křižovatkou silnice od středu obce bude dočasně přemístěna zastávka Cvikov,Lindava,rest. (označník zajistí ČSAD Česká Lípa, která zajišťuje další spoje). Za křižovatkou spoj pokračuje vpravo přes zastávky Cvikov,Lindava,podjezd a Cvikov,Severka do Cvikova,aut.st.

Spoj č.52 je pouze kvůli přejezdu autobusu zpátky do Jablonného, tzn. jede po hlavní silnici bez zastavení.

Odpolední spoje 54, 56 a 58 jedou ze Cvikova opačném směru než spoj 51, tzn. ze Cvikova,aut.st. přes zastávky Cvikov,Severka; Cvikov,Lindava,podjezd a Cvikov,Lindava,rest., odkud pokračují do Kunratic, zde vlevo a bez zastavení přímo zpět do Cvikova,aut.st.

Jízdní řád linky 500449 je k dizpozici ke stažení zde...

 

PostHeaderIcon Změna jízdního řádu linky 500439

Od pondělí 14.dubna 2014 bude z důvodu úplné uzavírky silnice č. III/26834 v Brništi a Velkém Grunově změněn jízdní řád autobusové linky č. 500439 Ralsko,Ploužnice-Mimoň-Brniště-Zákupy,Nové Zákupy sídl.

Objížďkový jízdní řád uveden zde...

Mapky objížďky uvedena zde...

Spoje č.1, 5 a 7 ve směru od Ralska-Ploužnice a Mimoně mezi Mimoní a V.Grunovem pojedou o 5 minut dříve; z V.Grunova vlevo přes Kamenici do Nových Zákup, příjezd vždy již ve 20.minutu, tj. o 15 minut dříve než při pravidelném provozu. Poté budou pokračovat přes Velenice do Brniště (odjezdy vždy ve 30.minutu), návrat do Nových Zákup ve 40.minutu.

Spoj č.3 ve směru od Ralska-Ploužnice, Mimoně a Stráže p.R. pojede z Brniště po objízdné trase přes Velenice; vynechá zastávky Hlemýždí až Zákupy,rozc.Velenice. Příjezd do Nových Zákup ve 13:30.

Spoje č.2, 6 a 8  ve směru od Nových Zákup odjedou již v 15.minutu, tj. o 5 minut dříve, přes Velenice do Brniště, poté se vrátí do Nových  Zákup. Odkud vždy ve 35.minutu, tj. o 15 minut později než při pravidelném provozu, odjedou dále přes Kamenici do V.Grunova, zde vpravo dále do Mimoně a Ploužnice, kam přijedou cca o 3 minuty  později než při pravidelném provozu.

Spoj č.4  ve směru od Nových Zákup odjede v pravidelném čase odjezdu, tj. 14:20, po objízdné trase přes Velenice do Brniště; vynechá zastávky Zákupy,rozc.Velenice až Hlemýždí. V Brništi vyčká pravidelný čas odjezdu v 14:35 a dále pojede beze změny přes Stráž a Mimoň do Ploužnice.

U spojů přes Velenice je nastaven průjezd všech nácestných zastávek, ale v případě zájmu cestujících je možné zde dodatečně doplnit zastavení.

Pro lepší orientaci předkládáme porovnání objížďkových změn (zeleně) oproti pravidelnému provozu (původní údaje jsou označeny červeně) nezměněné údaje jsou bez podbarvení - porovnání uvedeno

zde ...

 

PostHeaderIcon Ceník výkonů a služeb Mimoň

Na stránkách společnosti byl zveřejněn Ceník výkonů a služeb společnosti COMPAG CZ s.r.o. Mimoň. Ceník je uveden v sekci  Mimoň/Ceník služeb.
Ceny mají informativní charakter, v případě větších zakázek bude provedena cenová kalkulace na míru.

 

Soubor se Vám otevře po kliknutí na ikonu CENÍK SLUŽEB.

alt

 

PostHeaderIcon Zapojte se do třídění bioodpadu !!

Společnost COMPAG CZ s.r.o. Mimoň přichází s nabídkou separace biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO). Jde o zcela novou doplňkovou službu pro občany města Mimoně a okolí dostupnou od 1. 4. 2014. Pro zájemce o třídění bioodpadu bude zcela ZDARMA zapůjčena nádoba, tzv. kompostejner o objemu 240 l. Tyto nádoby hnědé barvy jsou určeny výhradně na shromažďování zbytků ze zahrad (tráva, plevel, seno, listí) a domácností (zbytky ovoce a zeleniny, skořápky, zbytky pečiva atd.). Nádoby budou pravidelně obsluhovány s četností buď pravidelně 1x týdně nebo 1x za 14 dní. Budou připraveny i alternativy kombinovaných svozů s nižší frekvencí svozu během zimního období.

O všech připravovaných variantách svozu budou všichni zájemci o tuto službu předem informováni.

Kompostejnery jsou vybaveny provzdušňovacími otvory, které zabraňují hnití bioodpadu, takže se z nádoby nešíří zápach. Tříděný bioodpad je svážen do kompostárny, kde je zpracován a mění se na substrát, který je pak dále využíván pro městskou zeleň, pro rekultivace i jako zemědělská půda. Bioodpad tvoří více jak 40% směsného komunálního odpadu. Využitím kompostejneru je tedy možné podstatně snížit jeho produkci a za předpokladu snížení objednaného objemu nebo četnosti svozu nádoby na směsný odpad je tak možné celkově ještě ušetřit.

Více informací  o nabízené službě dostanou všichni zájemci v sídle společnosti COMPAG CZ s.r.o., V Lukách 95/IV, Mimoň nebo na tel. čísle : 737 248 869.

 alt

 

PostHeaderIcon Drtič odpadů - Terminátor 5000

Společnost COMPAG CZ nabízí k pronájmu mobilní zařízení na drcení odpadů Terminátor 5000.

Toto strojní zařízení je určeno k drcení odpadů kategorie "O" zejména :

- drcení komunálního o objemného odpadu před konečným skládkování
- drcení dřevěného odpadu
- drcení plastového odpadu
- drcení ostatního odpadu kromě odpadů inertních (stavebních)

Výsledkem zpracování je upravený odpad, u kterého jsou významně změněny jeho fyzikální vlastnosti - drcením dochází ke snížení objemu a zvýšení měrné hmotnosti. Drcení odpadů je prováděno v zařízení objednatele (skládka, kompostárna, sklad), jejichž zajištění z hlediska zabezpečení ploch je dostatečné a odpovídá zpracovávanému odpadu. Při provozu nedochází k nadměrnému úletu zněčišťujících látek. Velikost výstupní frakce je dle druhu drcených materiálů do cca 150 mm.

Stroj musí být postaven na vodorovné základně. Do násypky se vkládají odpady univerzálním nakladačem. Maximální rozměr odpadů je určen rozměrem vstupní násypky 4605 x 2550 mm.

Kapacita zařízení je 100 - 130 tun zpracovávaných odpadů za směnu v závislosti na jejich měrné hmotnosti.

Seznam povolených odpadů ke zpracování ... zde
Stručný popis zařízení ... zde
Prohlášení o shodě zařízení - originál ...zde
Prohlášení o shodě zařízení - překlad ...zde
Fotodokumentace zařízení ... zde

alt

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon ML. Boleslav - Práce na komunikacích ke konci ledna

Ještě před hlášeným příchodem zimních dnů využili v závěru minulého a počátkem tohoto týdne zaměstnanci společností COMPAG a Správy komunikací slušného počasí, pokračování v dalších prací na parkovištích a revitalizaci Komenského náměstí. Téměř před dokončením je v současné době podélné parkování za Jadranem cca pro 10 vozidel. Stejná kapacita pro parkování vzniká v současné době i na parkovišti za Rozvojem u panelového domu na Celně, kde je navazováno na předchozí parkoviště, které zde vzniklo na podzim minulého roku. Největší kapacita pro parkování vozidel, to je cca 80 míst, vzniká u fotbalového stadionu naproti Kauflandu. Městská prostranství stále ještě bez sněhu jsou pravidelně uklízena pracovníky společnosti COMPAG. O víkendu byly uklízeny především větší plochy, a to Štěpánka, Radouč, parky na 9. etapě a Nový park. 

alt

alt

 

Compag Votice Compag Mladá Boleslav Compag Mimoň Ekoservis Ralsko

DSC08295 Mlen_u_pastelky_ANO Fotogalerie - Compag
Kerax_snh_ANO U_lorety_Kosmonosy_II Fotogalerie - Compag
Fotogalerie - Compag jcb Fotogalerie - Compag