PostHeaderIcon Řešení pro vás

Řešení pro veřejný sektor

Skupina společností COMPAG  nabízí městům a obcím několik modelů spolupráce.

Je Vaše město či obec stále vlastníkem Technických služeb, jež přináší nemalé náklady ?

Řešením je privatizace procentuálního podílu Vašich Technických služeb, a to v následujících variantách:

Navýšením kapitálu společnosti a tím ovládnutí většinového procentuálního podílu společnosti při zachování hlasovacího práva obou společníků 1:1. Tato varianta přináší městům udržení určitého vlivu nad společností, což znamená jak promptní ovládání managementu společnosti, tak nemalý finanční příspěvek do rozpočtu města v podobě podílu na rozděleném zisku plynoucího zvláště z aktivit společnosti mimo území Vašeho města. Záměrem managementu s využitím know-how nového společníka je co nejrychlejší rozšíření působnosti stávající firmy a růst obratu. Referencemi o funkčnosti tohoto modelu mohou být dvě společnosti patřící do skupiny COMPAG , a to COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o. a COMPAG VOTICE s.r.o. nastavení dalších pravidel bude otázkou přímých individuálních jednání.

Jiným modelem je odkup podílu až do výše 89%, kdy si město ponechává pouze základní kontrolní podíl, který mu zaručuje základní právo na svolávání valné hromady.

Poslední možnost je odkup celé společnosti.

Nejste spokojeni s se stávající kvalitou poskytovaných služeb? Je cenová hladina za poskytování těchto služeb příliš vysoká ?

Nabízíme jednoduchá řešení:

V případě, že jsou Vašemu městu komunální služby zajišťovány partnerem, který vzešel z výběrového řízení a Vy čelíte jakýmkoliv problémům s tímto dodavatelem, velmi rádi s Vámi vstoupíme do jednání. Jako vážný zájemce o poskytování těchto služeb Vám poskytneme zdarma konzultace na dané téma. Poté se při vyhlášení nové soutěže o tuto veřejnou zakázku rádi zúčastníme. Jsme schopni zpracovat předběžný ekonomický návrh pro Vaše město. Pokud řeší problémy komunálních služeb více obcí společně, není nic jednoduššího než připravit nabídku pro celé sdružení obcí dohromady.

Řešení pro soukromý sektor

Skupina společností COMPAG  nabízí komplexní služby v komunální sféře pro všechny zákazníky z soukromého sektoru.

Každý zákazník u nás najde plnou podporu k vyřešení svého problému v této oblasti. Ať se jedná o živnostníka či nadnárodní společnost s několika provozy v České republice či dokonce po celé Evropě. Jsme schopni ve spolupráci s našimi kolegy ze skupiny Bratnter připravit nabídku překračující hranice České republiky, respektive nabídnout služby celoevropského formátu.

Kroky přípravy nabídky:

telefonický či emailový kontakt

příprava rámcové nabídky

návštěva ve Vašem závodě

návrh řešení komplexního odpadového hospodářství

logistické zajištění sběru odpadů v provozu

třídění odpadů

zvolení specifických nádob vhodných do Vašeho provozu

logistické zajištění odvozu odpadu z Vašeho závodu

dosažení co nejvyššího procenta využitelnosti – recyklace odpadu

legislativní zajištění služeb – evidenční statistika

 

Compag Votice Compag Mladá Boleslav Compag Mimoň Ekoservis Ralsko

DSC08295 Mlen_u_pastelky_ANO Fotogalerie - Compag
Kerax_snh_ANO U_lorety_Kosmonosy_II Fotogalerie - Compag
Fotogalerie - Compag jcb Fotogalerie - Compag